Regulament concurs

 Castigatoarea concursului “Iti oferim cadoul de Craciun mai devreme” este Ramona Mischiu (comanda nr #60224) 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Organizat de Hera Rovaniemi SRL (it-sh.ro) in perioada 19.11.2018-30.11.2018
Art. 1. Organizatorul
1.1 Hera Rovaniemi SRL​, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 5, Str Ghidigeni nr 98, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5452/2013, cod
fiscal RO30913411, este organizatorul concursului “Iti oferim cadoul de Craciun mai devreme” ​(denumita in continuare “Promotia”), desfasurat in perioada 19.11.2018-30.11.2018
1.2 ​Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Art. 2. Drept de participare
2.1 La această promoție pot participa persoane fizice cu cetățenie română​, cu domiciliul stabil în România, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei, pentru persoanele sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților.
2.2 Promotia se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.
2.3. Nu pot participa la această promoție angajații companiei organizatoare, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, soț/soție).
2.4.Participanții acceptă, în cazul în care câștigă, ca numele să le fie publicat pe www.it-sh.ro precum și în alte medii de informare.
2.5 Fiecare participant acceptă ca datele sale să fie procesate pe durata promoției. Datele vor rămâne confidențiale.
Art. 3. Înscrierea în concurs
O persoană poate participa la promoție prin adaugarea unei recenzii insotita de un numar valid al unei comenzi plasate pe it-sh.ro, pe profilul Google al organizatorului
Art. 4. Procedura promoției. Premiul.
4.1. Perioada desfășurării promoției este 19.11.2018-30.11.2018
Pentru înscriere la concurs, participantii trebuie sa scrie o recenzie pe Google, urmarind link-ul ce duce catre profilul oficial Google al organizatorului, IT-SH.ro >> https://goo.gl/kMVQzK
4.2. Vor fi luate in considerare doar recenziile de pe profilul Google IT-SH.ro (identificat prin adresa oficiala a sediului Prelungirea Ghencea nr. 81B, Ghencea, Bucuresti, Romania care se refera la serviciile IT-SH.ro si/sau produsele comandate de pe it-sh.ro si care contin un numar valid al unei comenzi plasate si finalizate pe II-SH.ro, pentru ca participantii sa poata fi identificati ca si clienti in sistemul intern de procesare de comenzi.
4.3. Promotia va avea un singur castigator, premiul constand intr-un calculator HP Elite 6200, intel Core i3, 4GB, 250GB.
4.4. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorți folosind random.org, dintre toate persoanele participante la Promotie, pe baza numarului de comanda, în data de 30.11.2018.
4.5 Anunțarea câștigătorului se va face prin website, email, telefon. În cazul în care Organizatorul va fi în imposibilitatea de a contacta un câștigător pe data de 30.11.2018, din cauza informațiilor greșite transmise de Câștigător (număr telefon, adresă, etc.), se va extrage un alt câștigător, pe data de 03.12.2017.
4.6. Premiul nu poate fi preschimbat in bani.
4.9. Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse. Datele furnizate vor permite informarea participantului asupra premiului câștigat.
4.10. Organizatorul va livra Premiul castigatorului in termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea concursului.
Art. 5. Protecția datelor personale
5.1. Prin participarea la Promotie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să
fie păstrate și prelucrate de Hera Rovaniemi SRL. în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea organizatorului. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți,
cu excepția operatorului de marketing.
Art. 7. Diverse
7.1. ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA PROMOTIEI – ​În orice moment, în cazul în care, din motive obiective mai presus de voința sa sau din motive de
forță majora Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă imediat la cunoștință publicului prin publicarea pe siteul it-sh.ro.
7.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului, pentru validarea contului personal din www.it-sh.ro, fiecare participant la promoție fiind obligat să completeze corect cu date corespunzătoare toate câmpurile afișate. Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 20.03.2018​, inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
7.3. Pentru informații suplimentare, puteți trimite email la: comenzi@it-sh.ro sau puteți suna la numărul de telefon 0730.650.961